ΗΛΕκτρονική Πλατφόρμα Καταχώρησης ΤΡεχουσών Αποστολών και Εκπαιδεύσεων
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Τμήματος Αθηνών

Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://redcrossathens.gr, και αποτελεί το επίσημο τρόπο δήλωσης και παρακολούθησης αποστολών και ηλεκτρονικής λειτουργίας του Τμήματος Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΕΣ.

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρονται οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΕΣ και επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και προστατεύονται από το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΕΣ. Με τη χρήση του ιστότοπου ή κάθε άλλου στοιχείου που έχει σχέση με τις εφαρμογές, πλατφόρμες ή το λογισμικό της, ο χρήστης συναινεί στη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των πληροφοριών του όπως αναφέρονται στην παρούσα.

Εφόσον ο χρήστης δεν συμφωνεί με την παρούσα, συνιστάται να μην προχωρήσει σε χρήση του portal. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Η χρήση της πλατφόρμας μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων της παρούσας τεκμαίρεται ως αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας γίνεται αυτόματη συλλογή και καταγραφή δεδομένων στον διακομιστή από το πρόγραμμα περιήγησης ή την πλατφόρμα της mobile συσκευής του χρήστη ή την φωτογραφική μηχανή της συσκευής μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η τοποθεσία του χρήστη από το GPS, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι επισκεπτόμενες σελίδες, ο χρόνος και η διάρκεια επίσκεψης κ.λπ.

Το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: i) διαχείριση αποστολών, ii) φάκελο εθελοντή, iii) συμμόρφωση με τις εσωτερικές πολιτικές του Τμήματος, iv) ωρομέτρηση, v) χορήγηση τιμητικών διακρίσεων ή / και άλλων επαίνων, vi) εκπαίδευση, vii) συμμετοχή σε εκδηλώσεις προσωπικού viii) εσωτερικές έρευνες, ix) πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, x) αναφορές της Διοίκησης που σχετίζονται με το προσωπικό, xi) στατιστικούς σκοπούς, xii) πρόσβαση σε εφαρμογές ασφάλειας υπολογιστών και εφαρμογών ιστού, xiii) έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών xiv) χειρισμός πειθαρχικών διαδικασιών και παραπόνων, xv) απουσίες, xvi) πάσης φύσεως ενημερώσεις που αφορούν την εθελοντική σχέση

Το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών σας ζητάει τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα επειδή έχει έννομα συμφέροντα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και δικαιωμάτων της σχετικά με τη σχέση μαζί σας και για την τήρηση των κανονιστικών / νομικών υποχρεώσεων του

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη λόγω των κανονιστικών και συμβατικών υποχρεώσεων και αποτελεί προϋπόθεση για τη είσοδο σας στο σύστημα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν δεν τα παράσχετε, δεν θα είμαστε σε θέση να σας εντάξουμε στην βάση ενημέρωσης αποστολών και διαχείρισης εθελοντών.

Κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Κατά την εγγραφή σας στο Τμήμα: στοιχεία ταυτότητας / διαβατηρίου / θεώρησης, τόπος & ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικού μητρώου, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικά πιστοποιητικά, ομάδα αίματος, βιογραφικά σημειώματα.

Χρήσιμες Συμβουλές

Σε όλη τη διάρκεια της εθελοντικής σας δράσης σας σχέσης, Το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών τηρεί προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους εθελοντές που έχουν δημιουργηθεί από το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, όπως οι αποστολές που έχουν συμμετάσχει, οι ώρες που έχουν διαθέσει, αξιολογήσεις επιδόσεων και σχόλια, συμμετοχή σε σεμινάρια, πειθαρχικές ενέργειες, φωτογραφικές και οπτικές απεικονίσεις συμπεριλαμβανομένων λήψεων CCTV [κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης] εκτός χώρων παραγωγής, καθώς και κάθε σχετικό αρχείο που αφορά την συμμετοχή εθελοντή σε αποστολή και εν γένει την λειτουργία του Τμήματος.

Οι αναφορές και τα παράπονα που υποβάλλονται από εσάς, δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε πειθαρχική ενέργεια εναντίον σας.

Πληροφορίες σχετικές με την υγεία και τον ιατρικό φάκελο, αποκαλύπτονται απευθείας από τους ενδιαφερόμενους στην Διοίκηση του Τμήματος. Τα αρχεία δεν αποκαλύπτονται και τηρούνται ξεχωριστά.

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη "hash") ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο cookie για να προσδιορίσουμε αν ο πλοηγός δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και διαγράφεται όταν κλείνετε τον πλοηγό σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε "Να με θυμάσαι", η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον Τομέα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, τον Ερυθρό Σταυρό, άλλα Τμήματα Σαμαρειτών ανά την Ελλάδα και με τρίτα πρόσωπα, όπως δημόσιες αρχές, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (δημόσιους και ιδιωτικούς), διεκπεραιωτές για την έκδοση νομίμων δημοσίων εγγράφων, εκπαιδευτικούς φορείς για θέματα εκπαίδευσής σας,

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ' αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ενενήντα (90) έτη από τη λήξη της εθελοντικής σας σχέσης, εκτός όπου μακρότερη περίοδος προβλέπεται από το νόμο.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όταν πρόκειται για τα προσωπικά σας δεδομένα:

- Πρόσβαση - μπορείτε να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
- Διόρθωση - μπορείτε να ζητήσετε από το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών να διορθώσει προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
- Διαγραφή - μπορείτε να ζητήσετε από το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α. Όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία,
β. Όταν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και όπου δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη επεξεργασία.
γ. Όταν εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία για άμεση εμπορική προώθηση.
δ. Όταν τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
ε. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν για να τηρηθούν οι νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών.
στ. Όταν τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
- Περιορισμός - μπορείτε να ζητήσετε από το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
α. Μπορείτε να αμφισβητήσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στο Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
β. Το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά αυτά απαιτούνται από εσάς για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων
γ. Έχετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία σύμφωνα με το δικαίωμα εναντίωσης και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Τμήματος Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών υπερισχύουν των δικών σας.
- Φορητότητα - μπορείτε να ζητήσετε από το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε άλλον οργανισμό ή / και να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
- Ανάκληση - μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τα οποία δώσατε τη συγκατάθεσή σας.
- Εναντίωση - Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή άλλη κατάσταση σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, ενημερώνοντας τον PPOC για τις αντιρρήσεις σας.

Επιπλέον πληροφορίες

Από ποιους τρίτους λαμβάνουμε δεδομένα

Το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΕΣ ενδέχεται να λαμβάνει δεδομένα είτε από τον Τομέα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΕΣ, είτε από οποιαδήποτε Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρίτοι και άλλοι ιστότοποι

Ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κλπ) ή τρίτων ή να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η κοινοποίηση των πληροφοριών στις υπηρεσίες αυτές δεν ελέγχονται από το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΕΣ και δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να διαθέτουν τη δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία καλό θα ήταν να διαβάσει ο χρήστης πριν κοινοποιήσει πληροφορίες σε αυτούς ή μέσω αυτών.

Η ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η αλληλεπίδραση με άλλους ιστότοπους υπόκεινται στην δική τους πολιτική απορρήτου και το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΕΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τις δικές τους πρακτικές.

Κοινοποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών

Το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΕΣ δεν πωλεί, ούτε ενοικιάζει τις πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων χρηστών

Το Τμήμα Αθήνας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΕΣ συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων των χρηστών και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία αυτών που διατηρεί στα αρχεία της, τηρώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Διαθέτει ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και SSL. Είναι πιθανόν, ο διαχειριστής της σελίδας να σας ζητάει κατά καιρούς να αλλάξετε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Caching

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί προσωρινή αποθήκευση για μια ταχύτερη εμπειρία χρήστη σε χρόνο και καλύτερη απόκριση. Η προσωρινή αποθήκευση αποθηκεύει ένα αντίγραφο κάθε σελίδας web που είναι στην οθόνη σε αυτό το site. Όλα τα αρχεία cache είναι προσωρινή, και προσεγγίζονται ποτέ από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από όπως απαιτείται για να αποκτήσετε τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή του plugin cache. Αρχεία προσωρινής αποθήκευσης λήγουν με ένα χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί από το διαχειριστή του site, αλλά μπορεί εύκολα να εκκαθαριστεί από το admin πριν τη λήξη τους φυσικά, εάν είναι απαραίτητο.

Υποβολή καταγγελίας στο Τμήμα

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στον εκάστοτε Αρχηγό του Τμήματος. Tα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται παρακάτω:

Email: athina@samarites.gr
Τηλ: 2105238741

Υποβολή καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια εποπτική αρχή. Tα στοιχεία επικοινωνίας της εν λόγω εποπτικής αρχής παρέχονται παρακάτω:

Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα
Κέντρο κλήσεων: + 30-210 6475600
Φαξ: + 30-210 6475628
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr