ΗΛΕκτρονική Πλατφόρμα Καταχώρησης ΤΡεχουσών Αποστολών και Εκπαιδεύσεων
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Τμήματος Αθηνών

Ενεργές διαθεσιμότητες

Σεπτέμβριος

Πρόκειται για την διαθεσιμότητα των εθελοντών του τμήματος για τον μήνα Σεπτέμβριο για κάθε έκτακτο γεγονός.

Αύγουστος

Πρόκειται για την διαθεσιμότητα κατά τον μήνα Αύγουστο για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός.