ΗΛΕκτρονική Πλατφόρμα Καταχώρησης ΤΡεχουσών Αποστολών και Εκπαιδεύσεων
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Τμήματος Αθηνών

Ενεργές διαθεσιμότητες

Σεπτέμβριος 2020

Πρόκειται για την διαθεσιμότητα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός.

Παρακαλούμε για την επισήμανση των ημερών και ωρών διαθεσιμότητάς σας, καθώς και για το χρόνο που θα χρειαστείτε ώστε να μεταβείτε στο Τμήμα «εντός 1 ώρας», «εντός 2 ωρών», «εντός 4 ωρών», «εντός 6-8 ωρών».

Αύγουστος 2020

Πρόκειται για την διαθεσιμότητα κατά τον μήνα Αύγουστο για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός.

Παρακαλούμε για την επισήμανση των ημερών και ωρών διαθεσιμότητάς σας, καθώς και για το χρόνο που θα χρειαστείτε ώστε να μεταβείτε στο Τμήμα «εντός 1 ώρας», «εντός 2 ωρών», «εντός 4 ωρών», «εντός 6-8 ωρών».

Ιούλιος 2020

Πρόκειται για την διαθεσιμότητα κατά τον μήνα Ιούλιο για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός.

Παρακαλούμε για την επισήμανση των ημερών και ωρών διαθεσιμότητάς σας, καθώς και για το χρόνο που θα χρειαστείτε ώστε να μεταβείτε στο Τμήμα «εντός 1 ώρας», «εντός 2 ωρών», «εντός 4 ωρών», «εντός 6-8 ωρών».

Σεπτέμβριος

Πρόκειται για την διαθεσιμότητα των εθελοντών του τμήματος για τον μήνα Σεπτέμβριο για κάθε έκτακτο γεγονός.

Αύγουστος

Πρόκειται για την διαθεσιμότητα κατά τον μήνα Αύγουστο για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός.